ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายโสภณ พานิช

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

          ประชาสัมพันธ์ นักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
สามารถดูระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียน ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม [คลิกที่นี่]

Image result for new .gifประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่องเรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1.ประกาศบัญชีสำรอง ชั้นม.1 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 [คลิกที่นี่]

 

     ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่องเรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1.ประกาศบัญชีสำรอง ชั้นม.1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [คลิกที่นี่]
2.ประกาศบัญชีสำรอง ชั้นม.4 ครั้งที่ 2 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2563 [คลิกที่นี่]

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

 

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife