ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

Image result for new .gif  ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

     ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์ที่จะรับนักเรียน
เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบายและ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร คุณสมบัติ การสอบ และการมอบตัว ตามเอกสารแนบ

1.ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [คลิกที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร] 
2.ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [คลิกที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร]
3.ใบสมัคร และใบรับรองผลการเรียน  ม.๑ [คลิกที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร]

ลงทะเบียนได้ที่ http://gg.gg/kpaos_yct2562

          วันที่ 12-13 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 266 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
สร้างความั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน และได้เกียรติจาก ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายธงชาติ เวสพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ
และมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนเข้าส่วนจังหวัดกระบี่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ณ ห้องประชุมกิ่งจัน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และชุดสูท  ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน  ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนอยู่บนเวที

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife