ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS Announce

   

Activity News (fb-schoolkpaos)

   

New Brand New GIF - New BrandNew BrandSpankingNew - Discover & Share GIFs

New Brand New GIF - New BrandNew BrandSpankingNew - Discover & Share GIFs

ประกาศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)

     ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กำหนดให้มีการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา) จึงขอประกาศผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา) โดยเรียงจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนสูงสุดไปต่ำสุด รายละเอียด [คลิกที่นี่]

 
   

KPAOS Calendar
 
   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School