ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

          เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จัดพิธี “วันเกียรติยศ” ปีการศึกษา 2561 มอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา มัธยมต้น/ปลาย
ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมกิงจัน อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, หมวก, ชุดสูท และแว่นกันแดด  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, สถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 20 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

          และในวันเดียวกันนี้ เมื่อเวลา 1800-22.30 น.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
จัดงานพรอม “A Night to Remember 2019” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวอวยพร ให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาทุกคน

    

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

 

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife