ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

          วันที่ 8-11 กันายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 69 คน
มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดสัมมนาและพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และสร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ณ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง อ.เมือง จ.ตรัง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง  ในภาพอาจจะมี 1 คน  ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife