ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

KPAOSchool Fanpage

   
ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง การจัดชั้นเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1-6 ปีการศึกษา 2563
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 > [คลิกที่นี่]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 > [คลิกที่นี่]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 > [คลิกที่นี่]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 > [คลิกที่นี่]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 > [คลิกที่นี่]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 > [คลิกที่นี่]
   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

 

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School