ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS Announce

   

Activity News (fb-schoolkpaos)

   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับโอน(ย้าย)ข้าราชการครูเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู อบจ. ตำแหน่งครู วิชาเคมี จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียด [คลิกที่นี่]

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 
   

KPAOS Calendar
 
   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School