ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

        มีการคาดการณ์ในปี พ.ศ.2573 การเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนในสหรัฐอเมริกา
จะทะยานขึ้นสู่อันดับ 2 ของการ
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เนื่องจากมะเร็งชนิดนี้มัก
ตรวจพบก็ต่อเมื่ออยู่ในระยะที่ยากต่อการรักษา แต่เมื่อเร็วๆนี้ นักวิจัย

จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ในอเมริกา ได้เผยถึงผล
การวิจัยใหม่ที่ทำให้การหาสัญญาณของโรค
มะเร็งตับอ่อนเป็นเรื่องง่ายขึ้น
และไม่ต้องใช้วิธีผ่าตัดแบบที่ตัดเอาชิ้นเนื้อในเนื้องอกมาตรวจ หรือผ่านขั้นตอน

วินิจฉัยที่ต้องใช้เวลานาน
     ทีมนักวิจัยใช้การตรวจเลือดเพื่อหาดัชนีชี้วัดทางชีวภาพหรือตัวบ่ง
ชี้ทางชีวภาพ (biomarkers) ของมะเร็งตับอ่อน
โดยรวบรวมและวิเคราะห์
โครงสร้างทางชีววิทยาขนาดนาโนที่เรียกว่าเอ็กโซโซม (exosomes)
ซึ่งถูกปล่อยออกจาก
เซลล์ในร่างกายรวมถึงเซลล์มะเร็ง
เอ็กโซโซมจะมีโปรตีนและสารพันธุกรรมที่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพใน

ไม่กี่นาที และวิธีการนี้สามารถให้ผลลัพธ์ได้เร็วในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง
     งานวิจัยนี้คือการรวมขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างที่ซับซ้อนรวมถึง
ขั้นตอนที่ต้องใช้เวลานานให้กลายเป็นการทดสอบที่

ทำได้ง่ายและเร็วขึ้น เพียงใช้หยดเลือดบนชิปอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
ดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายใต้กล้องจุลทรรศน์

นักวิจัยเผยว่า ในอนาคตแพทย์อาจใช้วิธีทดสอบแบบนี้
เพราะมีความรวดเร็วในการวินิจฉัยผู้ป่วยที่อาจไม่ทราบว่า

ตนเองเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนให้สามารถรักษาได้ทันท่วงที.

ที่มา : https://www.thairath.co.th

ที่มา : https://www.thairath.co.th

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

ข่าวการรับสมัครงาน  

 

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife