วิสัยทัศน์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่




การเรียนเด่น           เน้นวิทยาศาสตร์


คุณธรรมเป็นเลิศ      เชิดชูธรรมาภิบาล









   

KPAOS Calendar

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife