ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

      โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพสธร ลิปิเลิศ
นักเรียนชั้น ม. 1/2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัลหัตถานารายณ์  
สาขาเยาวชนของชาติผู้มีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อต่อสังคม พุทธศักราช 2561 
เนื่องจากเข้าประกวดเวทียุวฑูตไทย- อินเดีย ชื่อเวทีบอยแอนด์เกิล
สยามภารตะระดับประเทศ ได้อันดับที่ 3


ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และรองเท้า  à¹„ม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังยืน


รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife