ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
จัดโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและศิลปะ (กิ่งจันเกมส์ครั้งที่ 7)
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬาและเสริมสร้าง
ให้นักเรียนมีทักษะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างสมรรถภาพที่ดี
ในการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย คณะสี 4 สี คือ สีฟ้า สีชมพู สีม่วง และสีเหลือง
ณ สนามกีฬา ตรงข้ามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 


ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, งานแต่งงาน และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนอยู่บนเวที และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 7 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

 

 

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife