ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

     วันที่ 23 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงการ

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อ. อ่าวลึก จ.กระบี่

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, คนที่ยิ้ม, ต้นไม้, ต้นพืช, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife