ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

     เมื่อวัันที่ 27 สิิงหาคม 2561  นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้มอบเกียรติให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียนในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 
ซึ่งได้รับ รางวัลชมเชยระดับประเทศ วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่

1. เด็กชาย พีรดนย์ สารแก้ว
2. เด็กหญิง อาริสา จันต๊ะหล้า
3. เด็กหญิง ณัฐยาน์ นิลจันทร์

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife