KPAOS News

   

     โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมงานวันสถาปนา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  ครบรอบ 7 ปี ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรำลึกถึงวันก่อตั้งโรงเรียนอันจะเป็นการรวมพลัง
ให้เกิดความรักในสถาบัน ความสามัคคีในหมู่คณะ
และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมให้เป็นประเพณีที่ดีงามต่อไป
ณ ห้องประชุมกิ่งจัน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ชุดสูท  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

KPAOS Calendar

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife