ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
จัดกิจกรรม โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ศึกษาดูงานและเรียนรู้ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล
และ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


ในภาพอาจจะมี 27 คน, คนที่ยิ้ม, ต้นไม้, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife