ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

           เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 โรงเรียนองค์การส่วนจังหวัดกระบี่ได้จัดประชุมผู้ปกครอง
เพื่อรับผลการเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2561  และได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกิ่งจัน
อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส้วนจังหวัดกระบี่

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ชุดสูท  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม   

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง


รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage
คลิกที่นี่เพื่อ [Download] ปฏิทินโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัดกระบี่ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2561Related image

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife