ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

     วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง
เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนในโครงการสอบวัดความรู้
ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
โดยมี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมทดสอบ
มีนักเรียนได้คะแนนระดับประเทศและระดับจังหวัดดังนี้

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1. เด็กหญิงอาริสา จันต๊ะหล้า อันดับ 2 ระดับประเทศ
2 เด็กชายตรินัยน์ ศรีจันทร์ อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
1. เด็กหญิงศจิกา ชำนาญเวช อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1 เด็กหญิงณิชากานต์ ปรานเกิด อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
1. นายอิสริยะ แผ่นทอง อันดับ 1 ระดับจังหวัด

     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. เด็กชายตรินัยน์ ศรีจันทร์ อันดับ 1 ระดับภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
1. เด็กหญิงศจิกา ชำนาญเวช อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1. เด็กชายคณาธิป ลิ่มบุตร อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
1. นายอภิชัย จำปา อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. นางสาวธนญญา รักบรรจง อันดับ 1 ระดับจังหวัด

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 24 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife