ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

       ประกาศถึงนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คนใดสนใจ สมัครสอบ คณิตศาสตร์นานาชาติ สามารถสมัครสอบได้ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องพักครู ชั้น 1 อาคารจันหอม  
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  
ในวันและเวลาราชการ


                                        ประกาศจาก ครูเฟย

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife