ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นำนักเรียนร่วมงานประเพณีลอยกระทง
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ลานพระอาทิตย์ และกิจกรรมประกวดนางนพมาศ 
ณ ห้องประชุมกิ่งจัน ชั้น 3 อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เพื่อให้นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังประเพณีอันดีงาม
ให้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และถือปฏิบัติต่อไป

     โดยในงานมีการจัดซุ้มการจำหน่ายอาหารและการทำกระทงที่นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ
และมีการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียน

ในภาพอาจจะมี 17 คน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife