ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

Image result for new .gif  ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ประเภทโควตา)  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

     ตามคำสั่งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ที่ 64/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณานักเรียนโควตาและจัดกลุ่มการเรียน ตามแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 สั่ง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 บัดนี้ คณะกรรมการได้สรุปผลการคัดเลือกสายเรียนวิทยาศาสตร์ รายละเอียด  [คลิกที่นี่]

 

 

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife