ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

     เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จัดค่ายฝึกปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีทักษะในการ
ใช้หุ่นยนต์และสามารถแข่งขันในรายการได้ และเพื่อให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการประกอบ
และเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ณ ห้องประชุมจันอิน 4 อาคารจันอิน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม


รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife