ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

   ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
         
          ตามที่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้่าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ให้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นั้น
          ปรากฏว่า นักเรียนมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ไม่ครบจำนวนตามบัญชีผู้สอบได้ จึงขอให้ผู้สอบได้ลำดับสำรอง ตามรายชื่อมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ในวันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องจันผา (ห้องธุรการ) ชั้น ๒ อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกตามลิงค์ดังนี้ 

[1.ประกาศ เรียกนักเรียนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1]
[2.ประกาศ เรียกนักเรียนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป]


   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife