ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

Image result for new .gif   ประกาศมูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

         ด้วยมูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานของ มูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิกที่นี่]

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife