ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

 *ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
  ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio และวิธีอื่นๆ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 36 คน รายละอียด [คลิกที่นี่]*คลิกที่รูป เพื่อดูรูปเต็ม
ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ
*คลิกที่รูป เพื่อดูรูปเต็ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife