ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

          ประกาศมูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี 

          ตามประกาศของมูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๔-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานอำนวยการ ชั้น ๒ อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เลขที่ ๔๕๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นั้น
          บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกมาสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รายละเอียด
[คลิกที่นี่]

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife