ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลคะแนนสอบ O-NET
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็มในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

 

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife