ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

 Image result for new .gifประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

          ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 ประกาศรับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดรับสมัคร ในระหว่าง
วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 แล้วนั้น
         กำหนดสอบคัดเลือก รอบแรก วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 -15.00 น.
ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม [คลิกที่นี่]    ค้นหาสถานที่สอบ [คลิกที่นี่]

Image result for new .gif  ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

     ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์ที่จะรับนักเรียน
เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบายและ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร คุณสมบัติ การสอบ และการมอบตัว ตามเอกสารแนบ

1.ประกาศ ใบสมัครและปฏิทิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [คลิกที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร] 

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife