ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

Image result for new .gif  ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ (ประเภททั่วไป)
ปีการศึกษา ๒๕๖๒


     ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์ที่จะรับนักเรียน
เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ (ประเภททั่วไป) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบายและ 
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร คุณสมบัติ การสอบ และการมอบตัว ตามเอกสารแนบ

1.ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [คลิกที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร] 
2.ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [คลิกที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร]
3.ใบสมัคร และใบรับรองผลการเรียน  ม.๑ [คลิกที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร]

4.ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [คลิกที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร] 
5.ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [คลิกที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร]
6.ใบสมัคร และใบรับรองผลการเรียน ม.๔ [คลิกที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร]

**ข้อมูลสถิติ ผู้สมัครสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ [คลิกที่นี่]

 

 

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นำนักเรียนร่วมงานประเพณีลอยกระทง
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ลานพระอาทิตย์ และกิจกรรมประกวดนางนพมาศ 
ณ ห้องประชุมกิ่งจัน ชั้น 3 อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เพื่อให้นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังประเพณีอันดีงาม
ให้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และถือปฏิบัติต่อไป

     โดยในงานมีการจัดซุ้มการจำหน่ายอาหารและการทำกระทงที่นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ
และมีการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียน

ในภาพอาจจะมี 17 คน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วม ค่าย “ Cansat Thailand 2018” รอบ 50 ทีม
จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีนักเรียนรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. นายตะวัน ตัน
2. นายกิตติกานต์ มากผล
3.นายกฤษติณ วิชัยดิษฐ
และได้แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันเทควันโด กระทู้ เทควันโด โอเพ่น 2018 ให้กับเด็กชาย พสธร ลิปิเลิศ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ข้อความ และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

 

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife