ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   


**รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ ครูสังคม ทุกท่าน