ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

     วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
นำนักเรียนเข้าร่วมรับฟังบรรยายเรื่องกฎหมายจราจรฯและยาเสพติด
ได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมือง จังหวัดกระบี่ มาให้ความรู้กับนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนรับรู้ ถึงวินัยจราจร และ ภัยของยาเสพติด

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

     วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อเรียนรู้ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
ตามแนวทางพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ และ รัชกาลที่ ๑๐

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 6 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

ข่าวการรับสมัครงาน  

 

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife