ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

     โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมงานวันสถาปนา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  ครบรอบ 7 ปี ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรำลึกถึงวันก่อตั้งโรงเรียนอันจะเป็นการรวมพลัง
ให้เกิดความรักในสถาบัน ความสามัคคีในหมู่คณะ
และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมให้เป็นประเพณีที่ดีงามต่อไป
ณ ห้องประชุมกิ่งจัน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ชุดสูท  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
จัดกิจกรรม โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ศึกษาดูงานและเรียนรู้ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล
และ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


ในภาพอาจจะมี 27 คน, คนที่ยิ้ม, ต้นไม้, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

     เมื่อวัันที่ 27 สิิงหาคม 2561  นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้มอบเกียรติให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียนในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 
ซึ่งได้รับ รางวัลชมเชยระดับประเทศ วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่

1. เด็กชาย พีรดนย์ สารแก้ว
2. เด็กหญิง อาริสา จันต๊ะหล้า
3. เด็กหญิง ณัฐยาน์ นิลจันทร์

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

ข่าวการรับสมัครงาน  

 

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife