ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

          ประกาศมูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี 

          ตามประกาศของมูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๔-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานอำนวยการ ชั้น ๒ อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เลขที่ ๔๕๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นั้น
          บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกมาสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รายละเอียด
[คลิกที่นี่]

 *ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
  ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio และวิธีอื่นๆ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 36 คน รายละอียด [คลิกที่นี่]*คลิกที่รูป เพื่อดูรูปเต็ม
ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ
*คลิกที่รูป เพื่อดูรูปเต็ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

Image result for new .gif   ประกาศมูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

         ด้วยมูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานของ มูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิกที่นี่]

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife