ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

     วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง
เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนในโครงการสอบวัดความรู้
ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
โดยมี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมทดสอบ
มีนักเรียนได้คะแนนระดับประเทศและระดับจังหวัดดังนี้

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1. เด็กหญิงอาริสา จันต๊ะหล้า อันดับ 2 ระดับประเทศ
2 เด็กชายตรินัยน์ ศรีจันทร์ อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
1. เด็กหญิงศจิกา ชำนาญเวช อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1 เด็กหญิงณิชากานต์ ปรานเกิด อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
1. นายอิสริยะ แผ่นทอง อันดับ 1 ระดับจังหวัด

     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. เด็กชายตรินัยน์ ศรีจันทร์ อันดับ 1 ระดับภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
1. เด็กหญิงศจิกา ชำนาญเวช อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1. เด็กชายคณาธิป ลิ่มบุตร อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
1. นายอภิชัย จำปา อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. นางสาวธนญญา รักบรรจง อันดับ 1 ระดับจังหวัด

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 24 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

           เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 โรงเรียนองค์การส่วนจังหวัดกระบี่ได้จัดประชุมผู้ปกครอง
เพื่อรับผลการเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2561  และได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกิ่งจัน
อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส้วนจังหวัดกระบี่

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ชุดสูท  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม   

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง


รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage
คลิกที่นี่เพื่อ [Download] ปฏิทินโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัดกระบี่ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2561Related image

     เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์บริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
ที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2561 มีรายการแข่งขันดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6


ในภาพอาจจะมี 23 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife