ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

 *ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
  ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio และวิธีอื่นๆ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 36 คน รายละอียด [คลิกที่นี่]*คลิกที่รูป เพื่อดูรูปเต็ม
ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ
*คลิกที่รูป เพื่อดูรูปเต็ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

Image result for new .gif   ประกาศมูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

         ด้วยมูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานของ มูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิกที่นี่]

      ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสารองรายงานตัวและมอบตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

     ตามที่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กำหนดมอบตัวนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นั้น
     ปรากฏว่า มีนักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัวเพื่อยืนยัน ในวันและเวลาดังกล่าว ครบตามจำนวน 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จึงเรียกนักเรียนบัญชีสารองรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ 
ลำดับที่ถัดไป มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องจันผา (ห้องธุรการ) อาคารจันอิน ชั้น ๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

[1.ประกาศ เรียกนักเรียนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 5]
[2.ประกาศ เรียกนักเรียนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ครั้งที่ 5]

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife