ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ได้จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว ในโครงการสถานศึกษา
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์
จากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนคลองหินพิทยาคม มาเป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องประชุมกิ่งจัน อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 18 คน, คนที่ยิ้ม, ฝูงชน และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี
ได้ต้อนรับคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจาก เทศบาลเมืองสตูล
เข้าศึกษาดูงานและแนวทางการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, สถานที่ในร่ม

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
จัดโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและศิลปะ (กิ่งจันเกมส์ครั้งที่ 7)
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬาและเสริมสร้าง
ให้นักเรียนมีทักษะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างสมรรถภาพที่ดี
ในการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย คณะสี 4 สี คือ สีฟ้า สีชมพู สีม่วง และสีเหลือง
ณ สนามกีฬา ตรงข้ามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 


ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, งานแต่งงาน และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนอยู่บนเวที และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 7 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

 

 

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

ข่าวการรับสมัครงาน  

 

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife