ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วม ค่าย “ Cansat Thailand 2018” รอบ 50 ทีม
จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีนักเรียนรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. นายตะวัน ตัน
2. นายกิตติกานต์ มากผล
3.นายกฤษติณ วิชัยดิษฐ
และได้แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันเทควันโด กระทู้ เทควันโด โอเพ่น 2018 ให้กับเด็กชาย พสธร ลิปิเลิศ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ข้อความ และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

 

       ประกาศถึงนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คนใดสนใจ สมัครสอบ คณิตศาสตร์นานาชาติ สามารถสมัครสอบได้ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องพักครู ชั้น 1 อาคารจันหอม  
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  
ในวันและเวลาราชการ


                                        ประกาศจาก ครูเฟย

     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-16.00 น.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จัดโครงการเด็กกระบี่อยากเป็นหมอและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกลยุทธ์การเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุมดมศึกษา
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     และอาจารย์ นพ.ดร.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์
ให้เกียรติมาบรรยายเทคนิคการจัดทำ Portfolio และเทคนิคการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษา
ต่อคณะแพทยศาสตร์และคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดกระบี่เข้ารับฟัง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, สนามบาสเก็ตบอล, เด็ก และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังยืน และชุดสูท

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 7 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และสถานที่ในร่ม

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife