ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

     วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และคณะผู้บริหาร
ให้เกียรติมามอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 14 " สมิหลาวิชาการ" เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ มอบเกียรติบัตรยกย่อง "ครอบครัวตัวอย่าง"
ตามโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์ สมานฉันท์สังคมไทยประจำปี 2561
ให้แก่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
     นายสุรัตน์ ตันติทวีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลกระบี่
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีจิตอาสาในโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น
โรงพยาบาลกระบี่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561

    

 à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน


รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

     วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 นายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการศึกษา
และกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน นำคณะสภานักเรียน และ ตัวแทนนักเรียน ไปศึกษาดูงาน
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศและโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
หัวข้อ “กระบวนการทำงานของสภานักเรียนและกระบวนการทำงาน
ของสภานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

 

    


รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

ข่าวการรับสมัครงาน  

 

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife