ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
จัดกิจกรรม โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ศึกษาดูงานและเรียนรู้ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล
และ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


ในภาพอาจจะมี 27 คน, คนที่ยิ้ม, ต้นไม้, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

     เมื่อวัันที่ 27 สิิงหาคม 2561  นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้มอบเกียรติให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียนในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 
ซึ่งได้รับ รางวัลชมเชยระดับประเทศ วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่

1. เด็กชาย พีรดนย์ สารแก้ว
2. เด็กหญิง อาริสา จันต๊ะหล้า
3. เด็กหญิง ณัฐยาน์ นิลจันทร์

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

     วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
นำนักเรียนเข้าร่วมรับฟังบรรยายเรื่องกฎหมายจราจรฯและยาเสพติด
ได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมือง จังหวัดกระบี่ มาให้ความรู้กับนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนรับรู้ ถึงวินัยจราจร และ ภัยของยาเสพติด

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife