ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

      โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพสธร ลิปิเลิศ
นักเรียนชั้น ม. 1/2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัลหัตถานารายณ์  
สาขาเยาวชนของชาติผู้มีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อต่อสังคม พุทธศักราช 2561 
เนื่องจากเข้าประกวดเวทียุวฑูตไทย- อินเดีย ชื่อเวทีบอยแอนด์เกิล
สยามภารตะระดับประเทศ ได้อันดับที่ 3


ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และรองเท้า  à¹„ม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังยืน


รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

     วันนี้ 26 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ร่วมกิจกรรมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ ฝายคลองอ่าวลำแพน หมู่ที่ 8 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่


ในภาพอาจจะมี ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 16 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 6 คน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, รองเท้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ


รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนอยู่บนเวที, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 17 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังยืน   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 10 คน, สถานที่ในร่ม


รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife