KPAOS News

   

     เมื่อวัันที่ 27 สิิงหาคม 2561  นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้มอบเกียรติให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียนในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 
ซึ่งได้รับ รางวัลชมเชยระดับประเทศ วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่

1. เด็กชาย พีรดนย์ สารแก้ว
2. เด็กหญิง อาริสา จันต๊ะหล้า
3. เด็กหญิง ณัฐยาน์ นิลจันทร์

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

     วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
นำนักเรียนเข้าร่วมรับฟังบรรยายเรื่องกฎหมายจราจรฯและยาเสพติด
ได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมือง จังหวัดกระบี่ มาให้ความรู้กับนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนรับรู้ ถึงวินัยจราจร และ ภัยของยาเสพติด

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

KPAOS Calendar

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife