ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

 

     โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดพิธี “วันเกียรติยศ”
ปีการศึกษา 2560 
รับมอบมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา มัธยมต้น/ปลาย
วันนี้ (เสาร์ 31 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมกิ่งจัน อาคารอำนวยการ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


     นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ “วันเกียรติยศ ...       

     


และในคืนวันเดียวกันนี้ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เป็นประธานในงาน Prom ( A Night to Remember )
เพื่อเฉลิมฉลอง นักเรียน ผู้สำเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 

    

 เพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ KPAOS Facebook Fanpage

 VTR Congratulation KPAOS 2018 

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

ข่าวการรับสมัครงาน  

 

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife