ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

     วันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
เพื่อช่วยพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา และทักษะในด้านต่างๆ
มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ณ กรมทหารราบที่ 2 
กองพลนาวิกโยธิน แหลมหางนาค ต.คลองม่วง อ.เมือง จ.กระบี่

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน, หมวก และสถานที่กลางแจ้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

     วันที่ 23 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงการ

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อ. อ่าวลึก จ.กระบี่

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, คนที่ยิ้ม, ต้นไม้, ต้นพืช, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดการอบรมครูและบุคลากร
การใช้ google classroom และ google application ครั้งที่ 2
สำหรับพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในระบบ EIS ณ ห้องประชุมจันอิน 3
อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, สถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife