KPAOS News

   

     วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อเรียนรู้ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
ตามแนวทางพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ และ รัชกาลที่ ๑๐

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 6 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

     วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger)
เพื่อช่วยพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา และทักษะในด้านต่างๆ มีกระบวนการเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนธารา-หมู่เกาะพีพี

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, ฝูงชน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

KPAOS Calendar

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife