ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

     เมื่อวันที่ 19 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมจันอิน 1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายโสภณ พานิช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมาย จากนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ให้กล่าวต้อนรับ คณะโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งนำโดยนายเสน่ห์ ขาวโต อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายอดิศักดิ์ จันทร์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นางสาวภรณ์ภัทธัญ งามวงศ์เงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง และคณะครู อาจารย์ เครือข่ายผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เข้ารับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีนางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนความรู้และนำคณะฯ เยี่ยมชมหอเกียรติยศและห้องเรียนต่างๆ ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

 

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(กิจกรรมEnglish camp) โดยมีความต้องการให้นักเรียน
เห็นความสำคัญของทักษะภาษาอังกฤษประกอบด้วย4 ทักษะได้แก่ ทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน อีกทั้งยังเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม(English camp) ดังนี้
1. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษแก่นักเรียน
2. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังยืน   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

     วันที่ 3-4 สิงหาคม 62 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์) ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปศึกษาการทำโครงงานและทำ Lab วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife