ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

     วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 นายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการศึกษา
และกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน นำคณะสภานักเรียน และ ตัวแทนนักเรียน ไปศึกษาดูงาน
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศและโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
หัวข้อ “กระบวนการทำงานของสภานักเรียนและกระบวนการทำงาน
ของสภานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

 

    


รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

    เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู-บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ร่วมกับทำบุญตักบาตรน้ำปานะ เพื่ออุทิศถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมถวายพระพรชัยมงคล
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  แด่สามเณร

จำนวน 50 รูป วัดโภคาจูฑามาตย์ ที่บวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

     

     

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

      โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30 น. ที่ ห้องกิ่งจัน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีนางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรม
     โดยกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ได้รับเกียรติจากกองร้อยตระเวนชายแดน 426 กระบี่ และแกนนำเยาวชนจากศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน จังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากร
โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และ 6 รวมจำนวน 378 คน เข้าร่วม
และกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้รับเกียรติจากสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
เป็นวิทยากร โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 รวมจำนวน 216คน เข้าร่วม ทั้งนี้
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
และความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

    

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

 

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife