ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

     เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จัดทำโครงการฝึกศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เพิ่มทักษะการทำงานและนำเสนอโครงงานแก่นักเรียน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา
และนำนักเรียนศึกษาระบบนิเวศของป่าเมฆ (Cloud Forest) และป่าดิบชื้น (Evergreen Forest)
ณ หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จ.นครศรีธรรมราช


ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 33 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง


รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

     โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมงานวันสถาปนา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  ครบรอบ 7 ปี ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรำลึกถึงวันก่อตั้งโรงเรียนอันจะเป็นการรวมพลัง
ให้เกิดความรักในสถาบัน ความสามัคคีในหมู่คณะ
และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมให้เป็นประเพณีที่ดีงามต่อไป
ณ ห้องประชุมกิ่งจัน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ชุดสูท  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

ข่าวการรับสมัครงาน  

 

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife