ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

          เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 62 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี) มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงรวมทั้งเป็นการฝึกให้นักเรียรรู้จักมีน้ำใจเป็นนักกีฬา นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี มอบหมายให้ นายธงชาติ เวสพันธ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน ฯลฯ ได้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังเล่นกีฬา และสถานที่กลางแจ้ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังเล่นกีฬา, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

คลิกที่ภาพเพื่อร่วมลงนาม

     เมื่อวันที่19 กรกฎาคม 2562 เครือข่ายผู้ปกครอง มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี
ให้กับนักเรียนจำนวนสีละ 10,000 บาท โดยมีนางบุษกร หอกุล ประธานกรรมการเครือข่ายและคณะกรรมการ
เป็นผู้มอบ จำนวน 4 สี สีละ 10.000 บาท

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน


รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife