กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

         
เอกสารเผยแพร่ ผลงานวิชาการ      
         
  1.เอกสารแผยแพร่ ผลงาน การพัฒนางานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
  2.เอกสารแผยแพร่ ผลงาน การพัฒนางานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ฉบับที่ 2
         
         
         
<< กลับสู่หน้าหลัก